سیستم مدیریت محتوای نود سی ام اس NodCMS

پشتبیانی از تمام زبان ها

پشتیبانی از تمام زبانهای راست چین و چپ چین در مدیریت و قست کاربران

استفاده آسان برای کاربران

طراحی این سیستم به صورتی است که به راحتی برای کاربران مبتدی و حرفه ای قابل استفاده است

ساده برای برنامه نویسان

بیس ساده و کار آمد این سیستم شرایطی را برای تمامی برنامه نویسان حتی مبتیدان پیش می آورد که به راحتی بتوانند آن را ویرایش وتغییر دهند